Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov pre Dena.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od Vás získame, využívame výhradne na činnosti potrebné k plneniu záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Neposkytujeme ich tretím osobám, okrem dopravcom, ktorým Vaše údaje odovzdávame v minimálnom rozsahu a to v rozsahu potrebnom k bezproblémovému doručeniu zásielky.

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, poštou). Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v systéme na web stránke internetového obchodu Dena.sk.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky (Zákon 428/2002 Zb O ochrane osobných údajov.)

Scroll To Top

Môj košík

Close

Váš košík je prázdny.

Nakupujte tu

Prihlásenie/Registrácia