Košík    0 položiek
Prehlásenie o ochrane osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DENA.SK
Osobné údaje, ktoré od Vás získame, využívame výhradne na činnosti potrebné k plneniu záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Neposkytujeme ich tretím osobám, okrem dopravcom, ktorým Vaše údaje odovzdávame v minimálnom rozsahu a to v rozsahu potrebnom k bezproblémovému doručeniu zásielky.

Objednávatel vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávatel udeluje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávatel odvola kedykolvek písomnou formou(e-mail, poštou). Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávatel uskutočni priamo v systéme na web stránke internetového obchodu Dena.sk.
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky (Zákon 428/2002 Zb O ochrane osobných údajov.)
spä