Košík    0 položiek
Kontakt


Dena.sk

BESH, s.r.o
Jarmočná 221/55
064 01 Stará Ľubovňa

IČO:46 786 538 DIČ:2023597125
č. ObU-SL-OZP-2012/02952-2
č.živn.registra 710-13028

NIE SME PLATCAMI DPH

Bankové spojenie:
VUB: 3063574451/0200
I-Ban: SK63 0200 0000 0030 6357 4451

Kontakt
Tel.+421 910 420 250  od 08.00h - 17.00h
e-mail: info@dena.sk
Zodpovedná osoba: Rastislav Benko

Orgán dozoru a dohladu:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj


spä